Ngộ nhận là liều thuốc độc dễ làm liệt tim người khác, tưởng tượng nhiều sẽ gây liệt tim bản thân và dễ đi đến tốn ti tỉ thứ như thời gian, tâm sức, tiền bạc, blah blah … Và vì thế dễ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho nay và sau.
Nay phải nhớ, bạn luôn luôn là một nửa và không thể là thêm một hay cơ số 2 3 4 gì đó. Bằng cách nào đó mà bạn vẫn luôn là một cơ số lẻ mà thôi.
You thought it can return but that’s ur imagination. They kicked u out and never mind u Biểu tượng cảm xúc smile So let’s comfortable, accept ur result and have fun urself!

Một hôm nó thấy tóc bị cắt xén hết, trông thật thảm hại nhưng nó không khóc. Mái tóc đen dài phút chốc trở nên cụt ngủn và lia chia. Nó nhe răng cười vì mái tóc không thể ngắn hơn được nữa.
Forgot the boy of sun and come back but realize you can take back that day, so let’s him be always and enjoy with wonderful things you have before you lose everything