Giữ cho nhau cái gì
Còn lại nhau cái gì
Không sợ tình người nồng cháy thiết tha
Không sợ lòng người lạnh nhạt vô cớ
Chỉ sợ vội vàng rũ bỏ tình trong tim

Advertisements