Những cô gái luôn một mình càng phải trân trọng bản thân mình hơn. Hãy cứ là chính mình, rồi bạn sẽ trở thành một người khiến tất cả những năm tháng đợi chờ của bạn đều thành đáng giá.
#Justbeyourself – Phỏng theo nguyên tác,via SJnh Nguyen

Đừng vì thành công của những người xung quanh mà cảm thấy tủi thân về mình. Mỗi người cũng giống như một đóa hoa, thời khắc nở cũng khác nhau. Hoa người ta nở sớm, còn bạn thì rồi cũng sẽ đến lúc.
Bạn là vô giá, là độc nhất, đừng cố gắng để giống cuộc đời của ai khác.