Tôi đi tìm em giữa ngàn phương ngược lối, giữa lòng người lạc lõng bơ vơ….
Tôi đi tìm em sương trắng mù trời, thoảng mùi hương giăng đầy ngõ tối…

Advertisements