Gần 2h sáng mò vào blog của Linh Nhi. Kiểu được 1 hôm vào rồi thì mấy hôm sau mò vào liên tục. Xong đọc 1 đống mấy câu dạng ngắn ngắn như kiểu đang nói cho mình nghe.

image