Bỗng dưng cảm thấy cần phải buông bỏ. Những chuyện cũ cũng không cần phải nhắc lại. Những chuyện đau buồn cũng không muốn tiếp tục đau buồn.
Thì ra khi buông tay… có những chuyện sẽ hóa hư vô…có những chuyện từ đá tảng thành ra nhẹ nhàng… có những bực dọc sẽ thành niềm vui.
Thế gian, biết cách rộng lòng, cũng là một chuyện đáng nên làm!

image

Advertisements