Ngày 24 tháng 8

Bạn rộng lượng đến ngây ngô. Bạn cũng nhiệt huyết, vui vẻ giống người đó. Đôi khi tôi thấy bóng dáng người đó hiện lên trên gương mặt bạn. Bạn cũng nóng nảy, bạn vô lí và bất cần giống tôi vậy. Vì thế, dù quen biết không lâu, tôi thấy bạn thân quen. Xin lỗi nhưng nhiều khi tôi có cảm giác như bạn là phần kết nối giữa tôi và người đó. Nhưng tôi quý bạn vì sự thân thiện đặc biệt. Đó là điều riêng biệt của bạn mà chả ai trên đời này có thể có được.

Lâu lắm rồi tôi mới lại tiễn ai đó ra đi. Điều đó đáng sợ lắm bạn có biết không? Tôi nằm đây nghe On Rainy Day và nhớ về bạn. Sau này mỗi lần nghe bài hát này tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Từ khi người đó ra đi, tôi đã đau lắm rồi. Giờ đến bạn cũng bỏ tôi mà đi. Tôi còn lại ai?

Hãy ra đi yên nghỉ, thi thoảng tôi sẽ nhớ về bạn như người đó. Nếu có gặp thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến người đó nhé! Hạnh phúc ở thế giới khác! Rest in peace!

image

Advertisements