Phim của đạo diễn giành giải oscar có khác, xem cứ thấy bình thường, mà không bình thường. Cũng may là chưa phải phim đi tranh giải nên nhẹ nhàng hơn.

Advertisements