Khi bạn cảm thấy may mắn, may mắn sẽ tự khắc đến
Khi bạn cảm thấy xui xẻo, xui xẻo sẽ vui lòng chào đón bạn
Thế nên muốn hạnh phúc, phải cảm thấy mình hạnh phúc ❤❤❤

Advertisements