Lâu rồi không trở lại cái thời kì thức khuya tới mấy giờ sáng để ôn bài đi thi, và ngồi net đến gần 2 3 giờ mới bắt đầu học =))

Chợt nhận ra đã là sinh viên năm cuối rồi đấy, học 3 tháng nữa thì ra trường, và tháng 4 thì thực tập. Nhiều lúc chẳng muốn ra trường chút nào, vì bản thân trẻ dại nên không muốn đi làm, không muốn bon chen ngoài đời, không muốn đa nghi, và muốn cuộc sống thực sự tồn tại những cái chân thật. Nhưng coi bộ hơi khó, vì bánh xe thời gian vẫn tiếp tục lăn bánh, và mình thì vẫn tiếp tục già đi theo năm tháng.

Và rằng đã thôi làm mấy trò và bắt đầu làm mấy trò =)).

Advertisements