Em lại yêu người không nên yêu

Em lại thích người không nên thích

Em lại theo đuổi người không nên theo đuổi

Một lần nữa…/

Image

Advertisements