Một mối quan hệ thì cần sự hiểu nhau để lâu dài. Hiểu nhau rồi thì bao dung cho nhau. Hiểu nhau thì bỏ qua cho nhau. Hiểu nhau rồi thì sẽ không làm đau lòng nhau.

Hiểu nhau là cái hiểu từ cả hai phía, không phải chỉ từ một phía. Một người hiểu còn một người vô tâm. Rạn nứt xuất hiện từ đó.

Hiểu nhau không hẳn là nhìn vào mắt nhau và hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hiểu nhau là sự tinh ý. Là biết đặt mình vào vị trí đối phương.

Một mối quan hệ đổ vỡ phần nhiều từ sự vô tâm, của một người, thậm chí của hai người. Một người vô tâm, người còn lại đổ thừa cho sự vô tâm ấy, thành vô tình lúc nào không hay…

 

I’m trying to understand you

I’m trying to forgive you

I never give up … So you too

so many things to you…

 

Advertisements