Image

Tôi nói điều này ra cũng chỉ là dựa theo suy nghĩ của bản thân mà thôi, tất nhiên là có nhiều người tình cảm đã hết nhưng vẫn níu kéo, nhưng tựu chung kết quả cũng không được như ý muốn.

Tình cảm ở đây mà tôi nói là tình cảm nói chung, không chỉ mỗi tình cảm yêu đương. Một điều gượng ép cũng khiến bản thân khó chịu thêm mà thôi chứ không có ích gì.

Tôi nói điều này vì thời điểm cũng rất quan trọng. Trong một mối quan hệ, nếu một người đã hết tình cảm mà người kia vẫn tiếp tục níu kéo thì thực sự rất khó chịu. Vậy nên một khi không còn thì đừng nên níu kéo, người nhận thấy điều ấy cũng đừng cố gắng, chỉ làm xấu thêm mối quan hệ đó mà thôi. Ngược lại nếu một người có tình cảm, người kia nhận thấy thì đừng nên thờ ơ,  đừng ngần ngại phát triển tình cảm ấy. Nếu không, làm ơn hãy dập tắt nó, đừng để đến lúc bạn có muốn đón nhận thì đối phương quay lưng đi vì không còn hứng thú gì cả.

Những chuyện này nói thì dễ mà làm thì khó. Bản thân tôi cũng từng dây dưa rất nhiều, tuy nhiên trải nghiệm có thể khiến cho bạn nhận thức tình hình tốt hơn. Nói chuyện tình cảm thì không để lí trí xen vào, nhưng theo tôi thì cũng nên suy nghĩ một chút đừng để bản thân hay đối phương tổn thương.

Advertisements