Bố mẹ nào cũng muốn cho con được hạnh phúc, thế nên họ bắt bạn phải làm theo họ thế này thế nọ.
Khi bạn chống đối họ, bạn cho rằng họ không thương bạn, ép buộc bạn, không hiểu bạn nhưng kì thực họ chỉ muốn bạn không hối hận, đau khổ về sau.
Vì thế dù cố gắng với ý chí của mình đến cùng, hãy mỉm cười và đừng oán hận sự lựa chọn của mình. Bởi vì điều quan trọng nhất của họ là nụ cười của bạn 🙂

Image