Trước đây là fan bởi vì tôi “thích” họ, bây giờ là fan bởi vì tôi “thích” fan của họ ♥

Advertisements