Có những con đường mà ta đã đi không bao giờ quay trở lại
Có những con đường ngày ngày vẫn đi, đến một lúc rẽ hướng mới nhận ra, mình đã từng đi con đường ấy
Đã đi qua liệu có quay đầu lại…

Advertisements