Chợt nghĩ đến cảm giác của Oh Jung Ho, muốn trở về nhưng hình như đã không còn đường….

Thế giới thực sự muốn ruồng rẫy những con người tội lỗi, thay vì cho họ chết quách đi cho xong bằng một cái tai nạn, một cơn bệnh, v..v… Lại đơn giản bắt họ sống vật vờ và chen chúc trong khi cố ngóp đầu lên thì lại bì dìm xuống lần nữa. Thật là vui thú biết bao!

Thì ra muốn con đường trở lại sẽ chông chênh biết bao, không đi được con đường này thì sẽ phải kiếm con đường khác mà đi…………………

Advertisements