Lý do để mình bắt đầu ư, mình đã không còn cần đến nó…

Lý do để mình tiếp tục ư, mình đã không còn cần đến nó…

Luôn luôn cần một lý do để sống, sống vì ai, sống vì điều gì…

Và tôi đang cần một lý do như thế…

Mênh mông trôi đi giữa khoảng không vô định…

Ngày dài trôi qua nhàm tẻ…

Bao nhiêu con người giống tôi…

Chạy hối hả rồi đột ngột chẳng còn lại gì để chạy theo…