“Tìm người cùng hát khúc hát đam mê của đêm chói chang
Ôi đôi bàn tay bàn chân ta cũng muốn thở than”